ROK SZKOLNY 2016/2017
Bydgoski Festiwal Nauki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 czerwca 2017 01:17

P 20170526 115834 vHDR On

   26 maja uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w Bydgoskim Festiwalu Nauki, który odby? si? na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Dzi?ki zaanga?owaniu i dobrej organizacji pani Marii G?owackiej mogli ciekawie sp?dzi? ten dzie?.

   Gimnazjali?ci mieli okazj? obejrze? prezentacj? lataj?cych i je?d??cych robotów po??czon? z wyk?adem na temat nowoczesnej robotyki. Kto interesowa? si? motoryzacj?, móg? zobaczy? nowoczesny ci?gnik firmy Mercedes, najnowsze samochody firmy Opel, za?adunek samochodu uszkodzonego na pojazd pomocy drogowej. Kolejnym punktem naszego programu by?o wys?uchanie wyk?adu pt. „Polska wieprzowina - smak, tradycja i zdrowie”. Po wyk?adzie by?a prezentacja wyrobów z mi?sa po??czona z degustacj?, z której skorzystali?my. Mieli?my okazj? zobaczy? sprz?t ratownictwa chemicznego i dowiedzie? si? jakie ma przeznaczenie w konkretnych zagro?eniach. „Kolorowy ?wiat plastiku” to kolejne warsztaty podczas których nasi uczniowie zobaczyli w jaki sposób s? wytwarzane wyroby z tworzyw polimerowych tzw. „plastikowych” np. opakowania, pojemniki, elementy samochodów, zabawki oraz na czym polega drukowanie 3D. Ostatnim punktem naszego programu na festiwalu by?o zwiedzanie laboratorium biotechnologii i laboratorium in?ynierii genetycznej.

   Opiekunami wycieczki byli: pani Maria G?owacka, pani Wioleta Niemczyk, pan Andrzej Kuczy?ski, pan Janusz Graczyk.

Poprawiony: wtorek, 20 czerwca 2017 01:25
 
JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 18 czerwca 2017 13:56

P 20170531 102621 PN

   Dzieci, m?odzie? i nauczyciele naszego zespo?u po raz pierwszy wzi?li udzia? w tej ogólnopolskiej akcji, której g?ównym organizatorem jest redakcja miesi?cznika „Biblioteka w Szkole”. Przedszkolaki, uczniowie szko?y podstawowej i gimnazjali?ci spotkali si? na boisku szkolnym, aby wspólnie czyta? ksi??ki. Celem akcji jest promocja czytelnictwa w?ród uczniów, inicjowanie mody na czytanie i podkre?lenie znaczenia bibliotek szkolnych dla edukacji czytelniczej. Uczestnicy naszej akcji czytali fragmenty wybranych utworów literackich korzystaj?c zarówno z tradycyjnych ksi??ek, jak i smartfonów czy tabletów. Utworzyli równie? napis: CZYTAMY, aby pokaza? swoj? czytelnicz? aktywno?? i zainteresowa? innych t? akcj?. (DS.)

DSC 0095

DSC 0099

 DSC 0105

DSC 0110

Poprawiony: niedziela, 18 czerwca 2017 14:29
 
Wizyta w Kalinowym Zak?tku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 15 czerwca 2017 10:30

20170612 171538

   12 czerwca br. klasa Ib  naszego Gimnazjum wraz z wychowawc? wzi??a udzia? w spotkaniu integracyjnym w Kalinowym Zak?tku w miejscowo?ci Ro?no Parcele. Uczniowie mieli okazj? do skorzystania z jazdy konnej, wspólnego posi?ku przy ognisku oraz fotobudki. (MW)

20170612 172441

 

Poprawiony: czwartek, 15 czerwca 2017 10:43
 
I Kujawski Challenge Translatorski - zdobyli?my trzecie miejsce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 czerwca 2017 16:33
20170607 103000
 
   7 czerwca br. nasi uczniowie (Aleksandra Niemczyk, Jakub Piekarski, Piotr Balcerak) wzi?li udzia? w konkursie j?zyka angielskiego. By? to I Kujawski Challenge Translatorski w Zespole Szkó? i Placówek im. W?adys?awa ?okietka w Radziejowie. Do konkursu przyst?pi?o 12 trzyosobowych dru?yn z okolicznych miejscowo?ci. Nasi uczniowie zaj?li 3 miejsce. Gratulujemy (MW)
Poprawiony: wtorek, 13 czerwca 2017 21:57
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 10 czerwca 2017 00:02

martyna

   Dnia 3 czerwca 2017 r. w Miejskim Zespole Szkó? im. Gustawa Zieli?skiego w Sk?pem odby?o si? uroczyste podsumowanie XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zieli?skiego zorganizowanego pod patronatem Marsza?ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Sk?pe.

   Laureatk? trzeciego miejsca zosta?a Martyna Kumor, uczennica klasy Ia za zestaw wierszy, który przygotowa?a pod kierunkiem pani Haliny Dondalskiej. Nagrod? – tablet – uczennica otrzyma?a z r?k Prezesa Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzy?skiej.

   Ca?o?? uroczysto?ci u?wietni? wyst?p m?odych artystów oraz pyszny pocz?stunek.

Poprawiony: sobota, 10 czerwca 2017 00:08
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Leona Ludomira
Jutro: Roberta Eleonory

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content