ROK SZKOLNY 2012/2013
Najlepsi gimnazjaliści w roku szkolnym 2012/2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

DSC 0162

   Wiele miejsca w podsumowującym przemówieniu pani dyrektor zajęło przedstawienie kilkudziesięciu uczniów, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, dlatego brawom oraz towarzyszącym im nagrodom książkowym nie było końca.

   Nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców dla najlepszego absolwenta gimnazjum w Bądkowie w roku szkolnym 2012/2013 otrzymała Andżelika Szafrańska z klasy IIIa – średnia ocen 5,33

   Nagrodę za najlepiej zdany egzamin gimnazjalny – (za łaczną ilość punktów za 6 egzaminów) - otrzymała Justyna Rumińska z klasy IIIa

   Tytuł najaktywniejszego czytelnikaPaulina Piotrowska z klasy IIIb W ciągu całego roku szkolnego tylko 5 uczniów nie opusciło ani jednej godziny – są to: Iza Mendel, Dominik Taczkowski, Kinga Mendel, Magdalena Baryza i Piotr Piotrowski.

Trzy pierwsze miejsca w nauce uzyskały następujące klasy:

 1. Klasa IIIa – średnia ocen 4,77
 2. Klasa Ib - średnia ocen 3,97
 3. Klasa Ia - srednia ocen 3,95

Trzy klasy z najwyższą frekwencją:

 1. Klasa Ib – 94,7%
 2. Klasa IIb – 92,69%
 3. Klasa Ia – 92,54%

Nagrodę Wójta za najwyższa średnią ocen w każdej klasie otrzymali:

 • Natalia Zaremba z klasy Ia – średnia 5,07
 • Magdalena Baryza i Bartosz Baryza z klasy Ib – średnia 5,20
 • Katarzyna Ulczycka z klasy Ic – średnia 5,20
 • Natalia Kwiatkowska z klasy IIa średnia 4,93
 • Magdalena Mikołajewska z klasy IIb – średnia 5,07
 • Andżelika Szafrańska z klasy IIIa – średnia 5,33
 • Aleksandra Krajewska z klasy IIIb – średnia 5,28
 • Angelika Krajewska z klasy IIIc – średnia 4,83

Najlepsi uczniowie w poszczególnych klasach, którzy uzyskali co najmniej średnią 4,5 oraz najwyższe oceny z zachowania (bardzo dobre lub wzorowe). Świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali uczniowie ze średnią 4,75 i wyższą!

Klasa Ia

 • Natalia Zaremba – 5,07
 • Aldona Zaremba – 5,07
 • Daniel Przekwas – 4,80
 • Dominik Taczkowski – 4,80
 • Michalina Banasiak – 4,67
 • Jakub Wódkowski – 4,60

Klasa Ib

 • Magdalena Baryza – 5,20
 • Bartosz Baryza – 5,13
 • Gracjan Biermanowski – 5,13
 • Monika Dalasińska – 5,0
 • Patryk Haziak – 5,0
 • Hubert Rewers – 4,93
 • Aleksandra Salamońska – 4,86
 • Aleksandra Lewandowska – 4,7

Klasa Ic

 • Katarzyna Ulczycka – 5,20
 • Martyna Pawlak – 5,13
 • Weronika Kwiatkowska – 5,13

Klasa IIa

 • Natalia Kwiatkowska – 4,93
 • Natalia Centkowska – 4,73
 • Sylwia Mroczkowska – 4,53

Klasa IIb

 • Magdalena Mikołajewska – 5,07
 • Joanna Puchalska – 5,0
 • Anna Golenia – 4,93
 • Justyna Wienconek – 4,93
 • Weronika Kotowska – 4,87
 • Alicja Puchalska – 4,80

Klasa IIIa

 • Andżelika Szafrańska – 5,33
 • Kinga Krajewska – 5,17
 • Monika Wyrzykowska – 5,17
 • Milena Zaremba – 5,11
 • Emila Stasiak – 5,11
 • Sandra Błaszak – 5,06
 • Justyna Rumińska – 4,94
 • Daria Książkiewicz – 4,94
 • Monika Siuber – 4,89
 • Oliwia Pawlak – 4,83
 • Karolina Kosmalska – 4,78
 • Anna Wiatrowska – 4,72
 • Dawid Drążkowski – 4,61

Klasa IIIb

 • Aleksandra Krajewska – 5,28
 • Katarzyna Krępeć – 4,94
 • Angelika Centkowska – 4,83
 • Erwin Zygnerski – 4,67
 • Karolina Nowak – 4,59
 • Dominika Biesiadzińska – 4,5

Klasa IIIc

 • Krajewska Angelika – 4,83
 • Kamila Pacholska – 4,50

   Tradycją naszej szkoły jest uhonorowanie Listami gratulacyjnymi rodziców tych uczniów, którzy po trzech latach nauki otrzymali średnią ocen co najmniej 5:00 i wzorowe zachowanie. W tym roku szkolnym tego zaszczytu dostąpili rodzice: Andżeliki Szafrańskiej, Kingi Krajewskiej, Moniki Wyrzykowskiej, Mileny Zaremby, Emili Stasiak, Sandry Błaszak i Aleksandry Krajewskiej.

   Naszą uroczystość zakończyło wręczenie świadectw trzecioklasistom oraz część artystyczna przygotowana przez absolwentów i ich wychowawców (Halinę Dondalską, Marię Głowacką i Janusza Graczyka) i tradycyjny już polonez przygotowany pod okiem pana Zdzisława Etynkowskiego. A potem przy radosnych brawach pani dyrektor ogłosiła rozpoczęcie wakacji. Do zobaczenia już za dwa miesiące – 2 września. (JN)

 
To był kolejny rok sukcesów uczniów i szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

DSC 0477

   Za nami kolejny rok szkolny. Zanim naszym uczniom i absolwentom zostały rozdane świadectwa pozwalające im cieszyć się wakacjami i zasłużonym odpoczynkiem przed nowymi wyzwaniami od 2 września, nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013. Pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Marietta Kapelińska powitała wszystkich uczestników uroczystości, w tym panie: Halinę Kurdupską – Przwodniczącą Rady Gminy, Barbarę Kurzyp – Przewodniczącą Komisji Oświaty i Annę Miziołek – Przewodniczącą Rady Rodziców, po czym dokonała podsumowania efektów całorocznej pracy uczniów i nauczycieli. Podkreśliła, że w naszym gimnazjum uczniowie mieli wiele możliwość poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również w licznych konkursach, olimpiadach i projektach edukacyjnych.

   Zaczniemy od wyników egzaminu gimnazjalnego, z których kolejny raz jesteśmy dumni, bowiem stawiają naszą szkołę na czołowych pozycjach w powiecie i w województwie.

 • z języka polskiego nasza szkoła uzyskała 62,3% - przy średniej kraju 62%, województwa – 61% i powiatu 61,68%
 • z historii i wos – 63,3% – przy średniej kraju 58%, województwa 56, powiatu 58,12%
 • z matematyki – 53,98% - przy średniej kraju 48%, województwa 46% i powiatu 45,23%
 • z przedmiotów przyrodniczych – 56,9% - przy średniej kraju 59%, województwa -57,28% i powiatu 57,72%

   Sukcesy naszych uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych:

I. Uczniowie uzdolnieni literacko mogli rozwijać swój talent pod opieką pani Haliny Dondalskiej, która zachęcała do uczestnictwa w konkursach twórczości poetyckiej i literackiej. W tym roku szkolnym możemy pochwalić się następującymi sukcesami:

 1. W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego do etapu rejonowego zakwalifikowały się cztery uczennice z klasy IIIa – Karolina Kosmalska, Daria Książkiewicz, Kinga Krajewska i Justyna Rumińska. W etapie wojewódzkim tego konkursu Justyna Rumińska uzyskała tytuł finalistki.
 2. Pięć uczennic z klasy IIIA przystąpiło do szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. Cztery z nich zakwalifikowały się do etapu rejonowego. Justyna Rumińska i Karolina Kosmalska zdobyły wyróżnienia w Małym Finale tego konkursu we Włocławku.
 3. Andżelika Szafrańska zajęła III miejsce we Włocławku w Regionalnym Konkursie Ziemia Kujawska – Małą Ojczyzną
 4. Andżelika zdobyła również III miejsce w Wojewódzkim Konkursie im. Gen. E. Zawadzkiej – „Oni tworzyli naszą historię” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

II. Dla tych, którzy interesują się historią nasze gimnazjum proponowało zajęcia w kole historycznym. Opiekunem młodych historyków był pan Józef Nowakowski. Nasi uczniowie odnieśli w tym roku szkolnym znaczące sukcesy:

 1. Na przełomie września i października dwie uczennice przystąpiły do konkursu „Dzieje włocławskiej oświaty”. Praca Katarzyny Krępeć zajęła II miejsce, a Andżeliki Szafrańskiej – Główną Nagrodę. Należy dodać, że była to już czwarta edycja tego konkursu i w każdej nasi uczniowie zajmujmowali I miejsca.
 2. W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii do etapu rejonowego zakwalifikowała się Ola Krajewska z klasy IIIB.
 3. Wzięliśmy również udział w Wojewódzkim Konkursie „Wielcy Polacy” – Mikołaj Kopernik i jego epoka”. Z trzynastoosobowego zespołu pięć osób zakwalifikowało się do etapu rejonowego w Toruniu.
 4. Natalia Kwiatkowska z kl. IIA i Ola Krajewska z kl. IIIB zdobyły wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie im. Gen. E. Zawackiej – „Oni tworzyli naszą historię”.
 5. Ola Krajewska napisała pracę konkursową związaną ze 150. rocznicą powstania styczniowego. Organizatorem konkursu było LMK we Włocławku. Praca Oli zajęła II miejsce.
 6. Od stycznia do czerwca bieżącego roku 30 uczniów realizowało wspólnie z GOK półroczny projekt edukacyjny „Nie odejdą w niepamięć”. Był to trzeci, zamykający cykl projekt – jego efektem jest książkaNie odejdą w niepamięć. Słownik biograficzny badkowian, którzy potrafili pięknie żyć, pracoać i walczyć”. W słowniku wydanym w ilości 250 egzemplarzy znalazło się aż 89 biogramów mieszkańców naszej gminy.
 7. W Ogólnopolskim Konkursie Historycznym – „Losy Bliskich losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989” praca Kingi Krajewskiej przeszła do etapu ogólnopolskiego, finał odbył się na początku czerwca w Krakowie. Kinga nie tylko otrzymały tytuł Finalisty, ale po obronie swojej pracy – również tytuł Laureata. Tytuł ten pozwala jej ze spokojem myśleć o naborze do szkoły ponadgimnazjalnej, bowiem gwarantuje jej pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w Toruniu.
 8. W Wojewódzkim Konkursie Historycznym – „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Historii” prace dwóch uczennic: Magdaleny Mikołajewskiej i Moniki Dalsińskiej przeszły do etapu wojewódzkiego, do którego zakwalifikowało się prawie 70 prac konkursowych, do etapu finałowego – tylko15. Laureatką Konkursu – zdobywczynią II miejsca za pracę zatytułowaną „Łowiczek – mała kujawska wieś o pięknej historii” została Monika Dalasińska, uczennica klasy Ib.
 9. Ola Krajewska i Kasia Krępeć zdobyły dwa równorzędne I miejsca w konkursie regionalnym LZK – „Ziemia Kujawska – małą Ojczyzną”.
 10. Ola Krajewska i Andżelika Szafrańska za debatę proekologiczną i związane z nią działania zakwalifikowały się do udziału w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (jako jedna z 13 szkół naszego województwa).
 11. W Ogólnopolskim Konkursie „Stwórz Mini-projekt” z zakresu wiedzy o społeczeństwie Andżelika Szafrańska otrzymała wyróżnienie.

 III. W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do Wojewódzkich Konkursu Przedmiotowego:

 1. Język Angielski – Do etapu szkolnego przystąpili: Jakub Przekwas kl. IIB, Joanna Puchalska kl IIB, Alicja Puchalska kl IIB. Do etapu rejonowego zakwalifikował się jeden uczeń Jakub Przekwas.
 2. Język Rosyjski – Do etapu szkolnego przystąpili: Dominika Biesiadzińska kl.IIIB, Sandra Błaszak kl.IIIA, Joanna Roszak kl.IIA i Adrian Przekwas klIIA. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się uczennica Dominika Biesiadzińska
 3. Geografia – Do etapu szkolnego przystąpili: Andżelika Szafrańska kl IIIa, Oliwia Pawlak kl IIIa, Milena Zaremba kl IIIa. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się: Milena Zaremba kl IIIa
 4. Historia – Do etapu szkolnego przysąpiły: Aleksandra Krajewska z kl. IIIb, Andżelika Centkowska z kl. IIIc i Natalia Kwiatkowska z kl. IIa. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się Ola Krajewska
 5. Biologia – Do etapu szkolnego przystąpili: z biologii : Oliwia Pawlak kl IIIa, Monika Siuber kl IIIa, Justyna Rumińska kl IIIa
 6. Chemia – Do etapu szkolnego przystąpili: Erwin Zygnerski kl IIIb, Dawid Balcerak kl IIIb, Emila Stasiak kl IIIa
 7. Fizyka – Do etapu szkolnego przystąpili: Katarzyna Krępeć kl. IIIb, Karolina Kosmalska kl. IIIa, Justyna Wienconek kl.IIb

IV. Uczniowie naszej szkoły brali udział również w kilku cyklicznych konkursach matematycznych – „Lidze zadaniowej” oraz w „Kangurze”. Opiekę nad matematycznie uzdolnioną młodzieżą sprawowali : pani Beata Wesołowska i pan Andrzej Kuczyński.

 1. W tym roku w Lidze Zadaniowej trzy osoby zdobyły wyróżnienia: Anna Golenia IIB, Magda Mikołajewska IIB i Natalia Zaremba IA.
 2. Natomiast w Kangurze wyróżnienie zdobyła Aleksandra Salamońska z klasy IB.
 3. W maju odbył się też międzygminny konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej „OMNIBUS” w Osięcinach, w którym Milena Zaremba z IIIA zdobyła trzecie miejsce.

V. Możemy pochwalić się też osiągnięciami w konkursach recytatorskich. Uczniów przygotowywał do konkursu pan Zdzisław Etynkowski.

 1. W Powiatowym Konkursie Piosenki i Poezji Patriotycznej Daria Książkiewicz zdobyła I miejsce, a Erwin Zygnerski został laureatem zajmując wśród dwudziestu recytatorów III miejsce.
 2. Dominika Biesiadzińska i Erwin Zygnerski reprezentowali nasze gimnazjum w kolejnym konkursie recytatorskim - V Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy w Aleksandrowie Kujawskim - „Kobieta - puch marny?”. Nasi recytatorzy otrzymali wyróżnienia.

VI. W naszym gimnazjum młodzież stara się uczestniczyć w konkursach i projektach edukacyjnych. Uczniów przygotowywała pedagog – Małgorzata Kwiatkowska:

 1. Uczennica, Weronika Kotowska została zakwalifikowana do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym”. 19.06.2013r. Weronika wraz z p. Małgorzatą Kwiatkowską uczestniczyły w Finale w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.
 2. W konkursie „Komputer – Przyjaciel czy wróg” Monika Wyrzykowska IIIA, AnnaGolenia IIb, Justyna Wienconek IIB i Ola Slamońska IB.
 3. Uczestniczyliśmy też w Ogólnopolskim Konkursie „Żyj smacznie i zdrowo”,
 4. W profilaktyczno edukacyjnym programie „Sztuka wyboru” agresja rówieśnicza, temat przewodni „Kręcę filmy, nie zadymy”- uczestniczyły Ania Golenia IIB , Justyna Wienconek IIB i Magda Mikołajewska IIB.

VII. Młodzież uczestniczy też w wielu konkursach religijnych, do których przygotowuje ją p. Małgorzata StrzeleckaW tym roku braliśmy udział w następujących konkursach:

 1. Udział w VI etapie Konkursu Wiedzy Religijnej na szczeblu dekanalnym 3 uczennic: Joanny i Alicji Puchalskich oraz Karoliny Kosmalskiej
 2. Konkurs na prezentację multimedialną – W związku z obchodami IX Narodowego Dnia Życia, uczennica Monika Wyrzykowska otrzymała wyróżnienie
 3. Konkurs na pracę plastyczną – Udział w konkursie na pracę plastyczną , tematyka nawiązująca do IX Narodowego Dnia Życia, uczennica Monika Wyrzykowska otrzymała wyróżnienie

VIII. 15 maja rozstrzygnięto Konkurs MediaLog. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie reklamy internetu. Na konkurs wpłynęły prace z całej Polski. Okazało się, że spośród szkół z całej Polski to właśnie m.in. uczennice naszego gimnazjum zostały finalistkami! Są to twórczynie blogu „Internet – Twój wróg czy przyjaciel” Daria Książkiewicz i Andżelika Szafrańska. Finalistki, wraz z opiekunem – Januszem Graczykiem, zostały zaproszone do udziału w warsztatach MediaLog, które odbyły się 28 maja w Multicentrum warszawskiej Mediateki START – META w Warszawie. Podczas warsztatów nastąpiło ogłoszenie listy laureatów i wręczenie nagród - zdobyły III miejsce i nagrodę publiczności.

 

IX. Sport odgrywa również bardzo ważną rolę w życiu naszych gimnazjalistów. Opiekę nad uzdolnioną młodzieżą sprawuje pan Zdzisław Etynkowski, pan Ryszard Stępkowski i pani Małgorzata Kwiatkowska.

 1. Uczniowie startowali w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Chłopców zdobywając jej mistrzostwo
 2. Drużyna dziewcząt zdobyła wicemistrzostwo powiatu
 3. Siatkarze po raz drugi z rzędu zostali Mistrzami Powiatu, zajęli II miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim
 4. Siatkarki w Powiatowej Gimnazjadzie zajęły III miejsce
 5. W Turnieju Mikołajkowym w Zakrzewie siatkarze zdobyli I miejsce, a siatkarki - III miejsce
 6. Tenisiści stołowi zajęli trzy pierwsze miejsca w Turnieju Mikołajkowym w Służewie (D. Nobis, S. Kotowski, B. Mendel), Daria Książkiewicz wygrała w kat. gimnazjalistek
 7. Bardzo dobrze spisali się nasi przełajowcy w Biegu Łokietka
 8. I miejsce chłopców i I miejsce dziewcząt w Powiatowej Gimnazjadzie w Tenisie Stołowym Drużyna
 9. III miejsce chłopców i III miejsce dziewcząt w ćwierćfinale Wojewódzkiej Gimnazjady w Tenisie Stołowym Drużyna.

Gratulacje dla uczniów i ich nauczycieli. (JN)

 
Na Olimpijskim Szlaku II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

proj1

   18. 06. 2013r. w naszej szkole odbył się finał II edycji projektu edukacyjnego ,,Na olimpijskim szlaku" realizowanego przez uczennice klasy IIb - Annę Golenia, Magdalenę Mikołajewską, Justynę Wienconek oraz Weronikę Kotowską, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Pana Zdzisława Etynkowskiego.

   Finalistkami były: Aleksandra Krajewska (IIIb), Martyna Pawlak (Ic), Andżelika Szafrańska (IIIa), Monika Wyrzykowska (IIIa) oraz Weronika Kwiatkowska, która z powodu problemów zdrowotnych nie mogła wziąć udziału w finale. Cała uroczystość rozpoczęła się od krótkiej scenki przygotowanej przez organizatorów, która wprowadziła wszystkich obecnych w typowo grecki nastrój. Następnie przeszliśmy do części sprawdzającej poziom wiedzy uczennic, gdzie zostało zadanych kolejno pięć pytań od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Zwycięzcą została uczennica klasy IIIa Andżelika Szafrańska, która nie tylko otrzymała pamiątkowy dyplom, ale dodatkowo ocenę celującą z wychowania fizycznego. Na podium znalazły się również: Aleksandra Krajewska oraz Martyna Pawlak.

   Celem tego projektu było poszerzenie wiedzy z zakresu olimpijskiego na terenie naszej placówki - mamy nadzieję, że cel został osiągnięty. Gratulujemy finalistom dotarcia do tak wysokiego etapu i życzymy dalszych sukcesów! (Organizatorzy)

proj

 
Maj w obiektywie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Paczaizm

   W niedzielę 23 czerwca zostały ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego „Maj w obiektywie”, organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Z naszej szkoły wzięło udział w tym konkursie sześcioro uczniów. Miło nam poinformować, że Jan Kowalczyk z klasy IIa uzyskał wyróżnienie. Zdjęcia zostały przygotowane pod opieką pani Beaty Wesołowskiej. Jankowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów (BW)

 
Byliśmy w Stolicy ... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

wawawe   Nasza uczennica, Weronika Kotowska została zakwalifikowana do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym”.

   19.06.2013r. Weronika wraz z p. Małgorzatą Kwiatkowską udała się do Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie (Szczególne podziękowania składamy panu Piotrowi Kotowskiemu za transport i poświęcony czas). Po rejestracji uczestników nastąpiło oficjalne powitanie przez rektora uczelni prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego, po czym finaliści przystąpili do pisania testu z wiedzy ogólnospołecznej, a opiekunowie w tym czasie uczestniczyli w ciekawych warsztatach, dotyczących współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży. W czasie przerwy wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek śniadaniowo-kawowy z prezentacją prac konkursowych. Następnie odbył się występ artystyczny grupy teatralnej chłopców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie. Po oficjalnych wystąpieniach ważnych osobistości, tj. Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów.

   Byliśmy dumni, że mogliśmy reprezentować tak małą miejscowość wśród dużych miast Polski.

wezdj1

 Praca konkursowa Weroniki

 
Koniec wieńczy dzieło – nasze zakończyliśmy w Sadłużku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

sadlu

   Za nami już trzecia i niestety ostatnia edycja projektu historycznego „Nie odejdą w niepamięć” z programu Równać szanse. Uroczyście projekt zakończyliśmy w sobotę, oddając do rąk mieszkańców naszą książkę – słownik biograficzny. Jednakże jak nasza projektowa tradycja nakazuje – zwieńczeniem każdej edycji był biwak podsumowujący nad jeziorem w Sadłużku. Tak było również i w tym roku.

   W środę 19 czerwca około godziny 10, 25 uczestników projektu wraz z koordynatorem – Józefem Nowakowskim i partnerem projektu – Januszem Graczykiem wyruszyło do Sadłużka. Na miejscu zostaliśmy bardzo  ciepło i serdecznie przywitani w gospodarstwie agroturystycznym „Cichy Zakątek” przez panią Marylę Małecką. W czasie biwaku nie mogliśmy narzekać na pogodę, która wyjątkowo nam dopisała (a nawet dopiekła). Nic więc dziwnego, że przez kilka godzin moczyliśmy się w wodzie, pod bacznym okiem koordynatora odbywaliśmy przejażdżki rowerem wodnym po jeziorze, graliśmy w piłkę plażową i… opalaliśmy się. Ponieważ wypoczywaliśmy bardzo aktywnie, apetyty nam dopisywały. Zgodnie z biwakową  tradycją przy grillu dyżurował pan Graczyk i zadbał o nas jak zwykle doskonale.

   Jednak wszystko co miłe, szybko się kończy – dlatego około 17 wsiedliśmy do autobusu i mocno „zarumienieni” wróciliśmy do domów. Odjeżdżając gorąco podziękowaliśmy gospodyni ośrodka za miłe przyjęcie, a na pożegnanie pan Nowakowski w naszym imieniu wręczył nasz słownik – to będzie miła niespodzianka, gdyż w słowniku znalazły się dwa biogramy krewnych pani Małeckiej. Na koniec naszej relacji musimy dodać, że atrakcji było tak dużo, że nie udało się po raz pierwszy od trzech dokonać podsumowania projektu, jego efektów widzianych z naszego punktu widzenia. To musimy jednak jeszcze zrobić, aby uznać projekt za zakończony i… pomyśleć o czymś nowym po wakacjach.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15

Imieniny

Pamiętaj o złożeniu życzeń!!! Dziś: Boguslawa Tekli
Jutro: Gerarda Teodora

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content