Rok szkolny 1999/2000
Już pierwszy finał PDF Drukuj Email

25 czerwiec 2000. Koniec roku w gimnazjum po raz pierwszy, a więc:

- podsumowanie,

- nagrody

- podziękowania,

- galowe stroje,

- uśmiechy.

O! Właśnie tak jak na zdjęciach, i ... pora na wakacje! a co po nich?

 

koniecroku1

 

 

koniecroku

 

 

 
O zdrowiu PDF Drukuj Email

   Dnia 27.04.2000 roku odbył się apel z okazji Miesiąca Kultury Zdrowotnej. Uczestniczyli w nim wychowawcy klas I gimnazjum i gimnazjaliści.

   Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy I c. Jako pierwszy zabrał głos Dawid Dąbek. Przedstawił on referat na temat zdrowego trybu życia. Następnie widzowie obejrzeli inscenizację pod tytułem "Żyjmy zdrowo". Aktorzy otrzymali gromkie brawa. Po części artystycznej uczniowie wzięli udział w konkursach przygotowanych przez nauczycielkę j. polskiego - panią A. Przywitowską.

   Największym zainteresowaniem cieszył się quiz wiedzowy. Zwycięzcy poszczególnych konkursów mieli powody do zadowolenia, otrzymali bowiem atrakcyjne nagrody. Publiczność bawiła się wesoło. Potwierdziło się znane powiedzenie "Z zabawy nauka". Zwolennicy tańca mogli wesoło pląsać przy młodzieżowej muzyce. Gospodarze uroczystości przygotowali bowiem udaną dyskotekę. Czekamy na dalsze tak ciekawe imprezy szkolne. (Monika Dondalska Ic)

 
Bal karnawałowy PDF Drukuj Email

   27 stycznia 2000 roku o godzinie 16.00 w Publicznym Gimnazjum w Bądkowie odbyła się choinka. W uroczystości wzięły udział następujące osoby: pani dyrektor, rada pedagogiczna, rodzice i młodzież gimnazjalna. Wszyscy przybyli zgromadzili się w sali gimnastycznej. uroczystość rozpoczęła "Szopka Polityczna" w naszym wykonaniu. Czuliśmy się wyróżnieni, ponieważ pierwszy raz wystąpiliśmy w naszej szkole.

   Następnie zabrała głos pani dyrektor. W swym wystąpieniu pochwaliła naszą klasę, za przygotowanie części artystycznej. Kolejnym punktem programu było rozdawanie paczek. Młodzież odebrała swoje prezenty i następnie bawiła się na upragnionej dyskotece. O godzinie 20.00 autokar odwiózł dzieci do domu. Choinka przebiegła w miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się równie dobrze. (Kasia Pacholska I c)

 
Nasz pierwszy apel PDF Drukuj Email

   Była wtedy środa 1 grudnia 1999 roku. dzień ten był szczególnie ważny dla całej naszej klasy, gdyż organizowaliśmy po raz pierwszy przedstawienie z okazji światowego dnia walki z AIDS, więc mieliśmy okazję do popisania się przed całą szkołą.

   Kilka dni wcześniej od samego rana nasza wychowawczyni pani Ewa Jakóbowska prowadziła z nami szereg wyczerpujących prób. W końcu nadeszła ta chwila, widzowie, a raczej uczniowie i nauczyciele pozajmowali swoje miejsca. My czekaliśmy w szatni na swoją kolej. Każda z nas była ubrana w białą bluzkę i czarne spodnie, albo spódnice. Na lewym boku przylepione miałyśmy czerwone wstążeczki. Ceremonię rozpoczęła pani dyrektor - Halina Małecka krótkim przemówieniem.

   Po przemówieniu na scenę weszły nasze koleżanki, Monika Szperkowska i Agata Jóźwiak. Potem wchodziły: Daria Kobus, Aleksandra Piasecka, Żaneta Lewandowska oraz Angelika Rakoca. Po krótkich tekstach wszystkie zeszły. I tak dobrnęliśmy do najciekawszej części naszego przedstawienia.

   Na miejsce dziewcząt pojawiła się Stella Cichocka jako narrator, a wraz z nią Karolina Stasiak (organizm przykładowy) i chłopcy ubrani w białe koszulki jako elementy układu ochronnego naszego organizmu (Radosław Gutral, Ariel Cieślak, Mariusz Banasiak, Paweł Rakoca, Piotr Brzeziński). Narrator czytał kolejne zdarzenia. Natomiast cały układ ochronny ustawił się w kółeczko, a w środku była Karolina. Nastepnie na plan wbiegli chłopcy ubrani na czarno jako bakterie (Mariusz Brzeziński, Paweł Brzeziński i Marcin Piasecki). Próbowali rozerwać kółko i dostać się do Karoliny. Ale układ ochronny odepchnął intruzów, więc ci się wycofali.

   Później Stella znowu czytała. I wtedy wbiegli inni chłopcy ubrani na czarno (Maciej Maciejczak, Piotr Pawlak, Marcin Kłonowski, Marcin Kuropatwiński) i udawali wirusy HIV. Przewrócili kolegów mających na sobie białe koszulki za jakiś czas znów pojawiły się bakterie oraz glony (zielone koszulki). Nasz organizm przykładowy również padł i "umarł". Po tej scenie wszyscy zeszli. Ale to nie był koniec. Przed widownię wyszły: Joanna Pańka, Monika Wardęga oraz Monika Marciniak. Ogłosiły, jak ustrzec się przed tą chorobą. następnie podeszłyśmy do czterech tacek ze wstążkami i rozpoczęłyśmy przylepianie je do piersi wszystkich obecnych.

   Po przedstawieniu rozpoczęły się normalne lekcje. Nauczyciele chwalili nas, że spektakl był ciekawy i ładnie zagrany.My mieliśmy satysfakcję i cieszyliśmy się, że tak poprawnie wypadliśmy. (Monika Wardęga z I b)

 
Nasi pierwsi pierwszoklasiści PDF Drukuj Email

 

Klasa I a

 

KLASA1A 

 

Klasa I b

 

KLASA1B

 

Klasa I c

 

KLASA1C

 
Pasowanie na gimnazjalistę PDF Drukuj Email

   W 1999 roku rozpoczęłam naukę, w gimnazjum. wprowadzona wówczas reforma oświaty spowodowała, że mój rocznik - 1986 jako pierwszy odczuł skutki wspomnianej reformy. W dniu 15 października odbyła się uroczyste pasowanie na gimnazjalistę. Impreza ta odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie, a jej uczestnikami byliśmy my, uczniowie pierwszych klas gimnazjum, nauczyciele oraz zaproszeni goście a wśród nich wójt gminy Ryszard Kobus, proboszcz miejscowej parafii ks. prałat Stanisław Mazurski.

    Ta doniosła uroczystość, którą rozpoczęła dyrektor p. Halina Małecka, odbywała się na sali widowiskowej GOK-u na której my uczniowie, ubrani w stroje galowe, zajęliśmy miejsca w rzędach równoległych do stołu prezydialnego. Za nami ustawione były krzesła. P krótkich przemówieniach p. dyrektor gimnazjum, wójta i proboszcza nastąpiło pasowanie na ucznia gimnazjum oraz wręczenie legitymacji z pieczątką gimnazjum przez nasze wychowawczynie. po czym my, uczniowie złożyliśmy przyrzeczenie.

    Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu naszych młodszych koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej w Bądkowie pod kierownictwem p. Romana Mroczkowskiego. Końcowym akcentem tej uroczystości była dyskoteka, która odbyła się w sali gimnastycznej szkoły. (Wioletta Hyży Ia)

 

TREŚĆ PRZYRZECZENIA

  1. Systematycznie zdobywać wiedzę w celu ukończenia Gimnazjum i przygotowania się do dalszej nauki.
  2. Przestrzegać regulaminu szkoły i wszystkich zarządzeń władz szkolnych i zwierzchnich.
  3. Okazywać szacunek i właściwie zachowywać się wobec władz, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
  4. Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia.
  5. Szanować mienie szkoły i przeciwdziałać jego niszczeniu.
  6. Unikać w swoim postępowaniu wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności gimnazjalisty
PRZYRZEKAMY

tarcza

 
Pierwsi nauczyciele gimnazjum PDF Drukuj Email

Dyrektor

inż. Halina Małecka - fizuka kl. I a, b, c

Wychowawcy:

I a - mgr Marietta Kapelińska - technika

I b - mgr Ewa Jakóbowska - biologia kl. I a, b

I c - mgr. Elżbieta Jaszczak - historia, WOS kl. I c

Nauczyciele:

mgr Teresa Babicka - j. angielski kl. I a, b, c

ks. Jan Dominowski - religia kl. I a, b

mgr Zdzisław Etynkowski - WF kl. I a, b, c

mgr inż. Maria Głowacka - geografia kl. I a, b

mgr Andrzej Kuczyński - matematyka kl. I c

mgr Roman Mroczkowski - sztuka kl. I a, b, c

mgr Józef Nowakowski - historia, WOS kl. I a, b

mgr Anita Przywitowska - j, polski kl. I c

mgr Beata Wesołowska - matematyka kl. I a, b

mgr Maria Wierzchowska - j. polski kl. I a, b

Teresa Zakrzewska - religia kl. I c

gosc
 
Rok szkolny 1999/2000 PDF Drukuj Email

Ruszyliśmy....

ale:

- brak podręczników,

- popołudniami opracowujemy ścieżki w zespołach przedmiotowych,

- opracowujemy - poprawiamy regulamin oceniania

- plany wychowawcze.

 

Koniec września

 

- odczuwamy pierwsze zmęczenie,

- mnóstwo wątpliwości i pytań,

- nasz status się nie zmienił,

 
Zanim wprowadzono reformę PDF Drukuj Email

Kangur   Na początku 1999 r. Rząd - (MEN - prowadzone przez ministra prof. M. Handke) wprowadził reformę oświaty. Niestety, nie była ona przemyślana i organizacyjnie przygotowana. jednak w myśl wytycznych wprowadzono sześcioklasową szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum a dopiero po nich kształcenie w liceach ogólnokształcących i zawodowych. Większość nauczycieli została zmuszona do uzupełniania dodatkowych kwalifikacji, bardzo często za własne pieniądze, bez możliwości rekompensaty czy przyznania stypendium.

   Wydano po kilkanaście programów, z którymi nauczyciele musieli się szybko zapoznać i wybrać jeden. Gorzej było z wyborem podręczników, gdyż większość została wydana w ostatnich dniach sierpnia, kiedy nauczyciele pod presją zniecierpliwionych, rodziców dokonywali wyboru prawie intuicyjnie, nie znając ich treści. Na poczatku roku pojawiło się wiele innych trudności - problem dowozu dzieci, brak pieniedzy na dodatkowe wydawnictwa, plansze, kasety. Jedynie klasopracownia - zwana komputerową (9 komputerów otrzymanych z przydziału MEN) cieszy się zainteresowaniem dzieci.

 


Imieniny

Pamiętaj o złożeniu życzeń!!! Dziś: Boguslawa Tekli
Jutro: Gerarda Teodora

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content