ROK SZKOLNY 2009/2010
Wakacyjny kurs PDF Drukuj Email

   W te wakacje (2009) uczestniczyłam w wakacyjnym kursie dla gimnazjalistów, który był współfinansowany przez Unię Europejską - "Just press Enter". Na zajęciach z języka angielskiego poznawaliśmy kulturę i obyczaje innych krajów. Jednak najbardziej skupiliśmy się na Wielkiej Brytanii oraz Londynie. Rozwiązywaliśmy quizy, robiliśmy plakaty, "szlifowaliśmy język angielski i szukaliśmy miejsc na świecie i w Europie, które warto odwiedzić.

   Na zajęcia z informatyki przypomnieliśmy sobie budowę komputera, obsługę znanych programów i poznaliśmy nowe oprogramowanie. W czasie każdych zajęć czekała na nas "słodka" niespodzianka. Paulina Łyczak IIa

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010 PDF Drukuj Email

logim   Koniec roku szkolnego jest okazją do podsumowań, analiz, porównań i wypełniania licznych tabel. Z wielką przyjemnością i satysfakcją muszę przyznać, iż był to rok obfitujący w liczne sukcesy. Porażki były również naszym udziałem, ale już o nich zapomnieliśmy.

   Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach przedmiotowych pod patronatem Kuratora Oświaty z następujących przedmiotów: j. polskiego, chemii, biologii, geografii. Do etapu rejonowego z j. polskiego zakwalifikowała się M Krępeć i M. Wesołowska, z biologii - M. Wesołowska a z chemii K. Tomalak.
   Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z j. polskiego została M Krępeć, dzięki czemu była zwolniona z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego uzyskując z niego 50pkt. - maksymalną ilość. Skoro jestem przy języku polskim muszę jeszcze wspomnieć o licznych nagrodach i wyróżnieniach z zakresu poezji i prozy. Z przyjemnością raz jeszcze muszę wymienić M. Krępeć, która została laureatką bardzo prestiżowego xx Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie zorganizowane przez PKOL. 15 Czerwca odebrała nagrodę w centrum olimpijskim w Warszawie, otrzymując propozycje wyjazdu na Słowację i olimpiadę w Londynie. Sukcesów w dziedzinie twórczości poetyckiej i literackiej było bardzo dużo. Muszę jeszcze wymienić dwa ogólnopolskie konkursy twórczości literackiej w których K. Tomalak i Justyna Mierzwicka to laureatki ze Słupska a M. Wesołowska i K. Tomalak – laureatki w Radziejowie.
   W tym roku szkolnym młodzi miłośnicy historii bądkowskiego gimnazjum przystąpili do kilku poważnych projektów i konkursów poświęconych obchodom ważnym rocznic rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej i związanych z nimi losów Polaków na wszystkich frontach II wojny i w okupowanym kraju (również innych wydarzeń historycznych) - i co chcielibyśmy podkreślić… mogą pochwalić się kilkoma znaczącymi sukcesami o charakterze ogólnopolskim.

1. W Ogólnopolskim konkursie historycznym, Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dla uczczenia 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 19 listopada 2009r 4 uczennice: Agnieszka Niemczyk, Martyna Wesołowska i Michalina Waszkiewicz z klasy IIIa i Agnieszka Rumińska z klasy IIa odebrały nagrody podczas okolicznościowej gali w Bydgoszczy.

2. W Ogólnopolskim konkursie historycznym z okazji 100 lecia Związku Strzeleckiego zatytułowanym: „Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza – Polacy na drodze do Niepodległości”, na który wpłynęło ponad 250 prac, 1 miejsce wywalczyły - Michalina Waszkiewicz i Marzena Pielka z IIIa; 3 miejsce - Sara Cieślak i Justyna Dalasińska z klasy IIb. Dopiero 3 września (z uwagi na powódź!) dziewczyny odbiorą w Radomiu nagrody podczas uroczystej gali konkursowej.

3. W Ogólnopolskim konkursie historycznym poświęconym 70 rocznicy II wojny zatytułowanym „Wojenne losy” – na który wpłynęło ponad 800 prac, z tego w kategorii gimnazjum ponad 350 – laureatką konkursu została Agnieszka Niemczyk z klasy IIIa. Konkurs odbywał się pod patronatem MEN. Również Agnieszka na początku września odbierze nagrodę podczas gali konkursowej w Warszawie.

4. W konkursie historycznym poświęconym zbrodni katyńskiej. Honorowy Patronat nad uroczystościami objęli: Ekscelencja ks. Biskup Alojzy, Wiesław Mering, Poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski oraz Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki.
W kategorii prezentacje multimedialne 1 miejsce zajęły Justyna Krzemińska i Marta Kotowska z klasy IIb. Dziewczyny pokonały 74 rywali – w nagrodę wyjadą na wycieczkę do Katynia – wycieczką była dodatkową (nieoczekiwaną) nagrodą ufundowaną przez Marszałka P. Całbeckiego. (w załączeniu kilka fotografii z uroczystości wręczenia nagród laureatom w Auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, połączonej z sesją popularnonaukową poświęconej zbrodni katyńskiej).

5. W kwietniu przystąpiliśmy do konkursu historyczno-literackiego pn.: „Katyń i martyrologia Polaków na Wschodzie oczami młodych”. Jego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na konkurs została wysłana jedna praca autorstwa Justyny Krzemińskiej.
6. Od stycznia do końca kwietnia gimnazjaliści poszukiwali w naszym środowisku osób, często członków ich rodzin lub najbliższych sąsiadów, którzy podczas II wojny i okupacji stali się ofiarami hitlerowskiej eksterminacji. Przez kilka tygodni gimnazjaliści opracowywali 4. stronicowe ankiety przywracające pamięć o ofiarach II wojny światowej, wzbogacając je unikalnymi często dokumentami. A nie było to zadanie łatwe, bowiem wielu rozmówców naszych uczniów nie pamiętało miejsc, nazwisk i wydarzeń, inni zaś z różnych przyczyn nie chcieli swoimi okupacyjnymi przeżyciami podzielić się z młodzieżą. Dlatego ze 140 ankiet „wróciło” około 50, ale tylko 29 spełniało wymogi przekazania ich Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, organizatora Ogólnopolskiego Konkursu „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. Wprawdzie nie zdobyliśmy żadnej nagrody, (uczestniczyło ponad 2000 uczniów, którzy nadesłali ponad 6800 opracowań), ale miłym akcentem było nadesłanie do gimnazjum podziękowań za nasz wkład we wzbogacenie bazy ofiar II wojny.


7. Od stycznia do czerwca 40 gimnazjalistów realizowało w Gminnym Obroku Kultury w Bądkowie projekt edukacyjny „By nie odeszli w niepamięć”. (gimnazjum było partnerem i miejscem badawczej pracy dla uczniów!). Dzięki środkom otrzymanym z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – uczestnicy wyjechali na zajęcia: do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Muzeum we Włocławku, Archiwum Państwowego we Włocławku oraz na biwak podsumowujący nad jeziorem w Sadłużku. Uczestnicy projektu poszukiwali w naszym środowisku osób, w różny sposób zasłużonych w przeszłości dla gminy, a następnie pisali ich biogramy – efektem ich pracy jest broszurka „Nasz słownik biograficzny osób zasłużonych dla gminy Bądkowo” - zawierająca 24 biogramy. Skrócona ich wersja była drukowana w „Gazecie pomorskiej” w rubryce „Biografie niepospolite” a pełne biogramy zostały zamieszczone na stronach Regiopedii. Wśród bohaterów naszego słownika znaleźli się również żołnierze wojny obronnej w 1939r. żołnierze Polski Walczącej, bohater spod Monte Cassino oraz kilka osób represjonowanych podczas II wojny. (w załączeniu kilka fotografii ze spotkania młodzieży z rodzicami oraz partnerami projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie z zebranych materiałów przygotowaliśmy dla mieszkańców naszej gminy okolicznościową wystawę (będzie otwarta do połowy lipca).

 

  

   Nie sposób pominąć bardzo dużego sukcesu naszych uczniów i szkoły w Ogólnopolskim Konkursie proekologicznym „Drugie życie elektrośmieci”. W ogólnopolskiej rywalizacji nasi uczniowie po kilku miesiącach pracy, zajęli II miejsce w kraju (ustępując tylko warszawskiemu gimnazjum) – dla szkoły przywieźli nagrody za 7200 zł., a przy okazji zebrali ponad 16 ton zużytego sprzętu - przekazanego do recyklingu! – mówiąc bardziej obrazowo – pomogli mieszkańcom posprzątać strychy i piwnice) A oto sprawcy sukcesu szkoły: Marta Brzezińska, Marta Kotowska, Justyna Krzemińska, Agnieszka Rumińska, Agnieszka Małkowska, Kasia Tomalak, Marta Pinińska, Mateusz Madajczyk, Jakub Rewers i Szymon Strzelecki. Inspiratorami, opiekunami i motywatorami konkursu byli nauczyciele informatyki i wiedzy o społeczeństwie.
   Kolejna specjalność naszej szkoły to twórczość plastyczna i fotograficzna, pozwolę sobie nie wymieniać nazw konkursów, ograniczając się do laureatów i wyróżnionych: Dagmara Kramarska, Martyna Wesołowska, Agnieszka Niemczyk, Mateusz Madajczyk, Paula Jakrzewska, Rafał Grzelak. Muszę również wymienić nazwiska Martyny Pińskiej i Szymona Strzeleckiego oraz Jarka Urbańskiego za wyróżnienie i III miejsce w kangurze matematycznym i lidze zadaniowej.
   Drugi rok kontynuujemy projekt pod nazwą „Za rękę z Einsteinem”, w ramach którego odbywają się dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, chemii oraz wycieczki i konkursy w których nasi uczniowie zdobyli bardzo cenne nagrody, które zostały przekazane w czasie zakończenia roku szkolnego.
Dokonaliśmy rzeczy trudnej, gdyż bawiąc się i ucząc jednocześnie potrafiliśmy lackie nieźle zarobić. Otóż 22 czerwca. Zorganizowany został konkurs ekologiczny pod hasłem „Zielony to nie kolor, to stan umysłu” pod patronatem WFOŚ i GW w Toruniu. Za podjętą inicjatywę i przeprowadzenie między klasowego konkursu szkolnego otrzymaliśmy kwotę 1500zł na zakup pomocy dydaktycznych.
   Z olbrzymią satysfakcją muszę przyznać, iż potrafimy być solidarni. Z potrzeby serca zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy wśród uczniów i nauczycieli na rzecz poszkodowanych w powodzi. Wspólnymi siłami uzbieraliśmy 1387zł, które przekazaliśmy na rzecz SP w Świniarach.

 

  

Na zakończenie podaję kilka danych statystycznych dotyczących zakończonego roku szkolnego 2009/2010:

  • w minionym roku szkolnym w 8 oddziałach uczyło się 169 uczniów,
  • promocję do klasy programowo wyższej uzyskało 165 uczniów,
  • co najmniej dwoje uczniów powtórzy klasę,
  • oceny z zachowania przedstawiają się następująco: Wzorowe – 39; Bardzo dobre – 58; Dobre – 52; Poprawne – 21; Nieodpowiednie - 4; Naganne – 1,
  • średnia ocen szkoły z zajęć dydaktycznych wynosi 3,77,
  • najwyższą średnią 4,35 uzyskała klasa Ia

   Cieszy nas, że w naszym małym wiejskim gimnazjum uczniowie osiągnęli tak wiele sukcesów, sukcesów, które zostały dostrzeżone nawet w Stanach Zjednoczonych. Szkoła nasza otrzymała gratulacje i upominki od mieszkanki Nowego Jorku, a Małgosia Krępeć wyrazy uznania.

   Zdaję sprawę, że wielu sukcesów nie byłoby, gdyby nie pomoc rodziców. Dlatego chciałbym Wam podziękować. Byliście jesteście naszymi partnerami. Wspieraliście nas we wszystkich działaniach wychowawczych i opiekuńczych.

   Nie mniej serdecznie dziękuję nauczycielom za dodatkową pracę z uczniami, bezinteresowność i miłość do szkoły.
Organowi prowadzącemu składam podziękowania za wszelkiego rodzaju wsparcie, a przede wszystkim za spełnienie marzeń uczniów rodziców i nauczycieli, którym jest nowy budynek gimnazjalny, którego progi przekroczymy po wakacjach. Dyrektor Gimnazjum.

 
Olimpijski sukces Małgosi PDF Drukuj Email

100_1477

20100615ss_034Małgorzata Krępeć, uczennica naszego gimnazjum, znalazła się w gronie laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie, zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski. Dlatego 15 czerwca 2010r. razem z nauczycielką panią Haliną Dondalską pojechały na uroczystości wręczenia nagród, które odbyły się w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie.
Na początku zwiedziły Muzeum Sportu i Turystyki. Po tej części zaczęło się uroczyste wręczanie nagród. Małgosia miała zaszczyt, że także fragmenty jej opowiadania zostały przeczytane przez aktorkę panią Dorotę Bierkowską. Poznała też osobiście bohatera jej opowiadania - pana Wojciecha Ziemniaka. Po otrzymaniu dyplomu i nagrody razem z innymi laureatami zwiedziła stolicę podróżując "Kolejką Staromiejską". Na koniec wszyscy laureaci oraz opiekunowie i gospodarze uroczystości posilili się w restauracji "Hubertus & Elio". To wielki sukces Małgosi oraz wielki powód do dumy jej opiekuna – pani Haliny Dondalskiej.

 
Nagrodą za zwycięstwo – wycieczka do Katynia PDF Drukuj Email

IMG_3886Uczestniczę w kółku historycznym już drugi rok. Poznaję tu życie i losy ludzi zasłużonych z naszego regionu. Kiedy w gazecie pojawiła się informacja o konkursie historycznym poświęcony ludziom, którzy zginęli w Katyniu, na namową naszego nauczyciela historii z Martą Kotowską postanowiłyśmy wziąć w nim udział. Pracowałyśmy nad pracą konkursową przez ostatnie 3 tygodnie. Nasza praca była w formie prezentacji multimedialnej, w której opisywałyśmy losy dwóch zasłużonych i bohaterskich osób, które otarły się o śmierć w Katyniu – Marcina Wienconka i płk. Zdzisława Ganowskiego. Miałyśmy bardzo dużo dokumentów dotyczących życia naszych bohaterów, które nie zmieściły się na 30 dozwolonych slajdach. Dlatego musiałyśmy wybrać te najważniejsze ( nie ukrywam, że miałyśmy z tym niemały problem). Naszą pracę nadzorował ( pokazywał błędy, doradzał ale i zachęcał) pan Józef Nowakowski. Po kilkunastu dniach ciężkiej pracy nasza prezentacja była skończona .Wysłaliśmy ją na konkurs.IMG_3890
12 czerwca 2010r. o godzinie 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbyło się podsumowanie wszystkich prac. Honorowym Patronatem nad uroczystościami objęli : Ekscelencja ks. Biskup Wiesław Mering, Poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski oraz Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki. Na początku były liczne wystąpienia i referaty. Potem nastąpiło przyznawanie nagród. W kategorii multimedialnej zajęłyśmy I miejsce. Mile zaskoczył nas fakt, że spośród 75 prac nasza została uznana za najlepszą. Przystępując do konkursu nie wiedziałyśmy, że laureaci zostaną nagrodzeni wyjazdem do Katynia. Była mowa o nagrodach książkowych, które otrzymałyśmy wraz z filmem A. Wajdy „Katyń” i dyplomem. (Pan Nowakowski również otrzymał dyplom z podziękowaniem za nadzorowanie naszej pracy.) Podczas uroczystości miałyśmy okazję osobiście podziękować pani Janinie Gdaniec, która udostępniła nam informacje o swoim ojcu – Zdzisławie Ganowskim, ponieważ bez nich nie osiągnęłybyśmy tego sukcesu.
Co mogę dodać – kolejny raz udowodniłyśmy, że nawet w takich małych miejscowości jak Bądkowo można osiągać duże sukcesy – z czego bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że takich osiągnięć będzie więcej, gdyż przed nami jeszcze cały rok nauki w III klasie. Justyna Krzemińska

 
Gimnazjaliści już wybrali PREZYDENTA PDF Drukuj Email

wybTeoria i praktyka w rzeczywistości szkolnej rzadko kiedy występują razem. Najczęściej są to dwa oddzielne byty, które dopiero życie weryfikuje. Ale kiedy trzy tygodnie temu w jednej z klas trzecich padła propozycja zrobienia wyborów prezydenckich, nie sposób było tej oddolnej inicjatywy zmarnować, aby dać szansę połączenia wiedzy podręcznikowej z praktyczną stroną jej zastosowania. Trzecioklasiści utworzyli Komitety Wyborcze, wylosowali kandydatów (z oficjalnej listy pretendentów), pojawiły się plakaty, ulotki, przygotowywali prezentacje multimedialne aby… pozostałym gimnazjalistom jak najlepiej zarekomendować swych kandydatów.

W dniu 16.06.2010r. korzystając z odbywających się w gimnazjum „Dni Otwartych” przeprowadziliśmy prawybory, które odbyły się całkowicie zgodnie z tymi zasadami, jakie obowiązują dorosłych, a z czym zetkną się osobiście już w niedalekiej przyszłości, po uzyskaniu pełnoletniości. Wyniki głosowania były następujące: 25,7%głosów otrzymało dwóch kandydatów: Andrzej Lepper i Grzegorz Napieralski. (Oni by przeszli do II tury). Jarosław Kaczyński uzyskał 20,9% głosów a jego konkurent w prawdziwych wyborach Bronisław Komorowski – 4,7%. Andrzej Olechowski – 7,6%, Janusz Korwin-Mikke 2,8%, Waldemar Pawlak 1,9%, a Konrad Morawiecki 0,9%. Marek Jurek i Bogusław Ziętek nie otrzymali ani jednego głosu. Ponieważ przygotowaniom prawyborów towarzyszyło zapytanie, jak zagłosują nasi rodzice?, dlatego warto będzie w poniedziałek obydwa wyniki porównać. Mnie pozostaje tylko pogratulować młodzieży, że do przyszłego „obowiązku” podeszli sumiennie i z olbrzymim zaangażowaniem. (JN)

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11

Imieniny

Pamiętaj o złożeniu życzeń!!! Dziś: Boguslawa Tekli
Jutro: Gerarda Teodora

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content